Makat doğumun (ters doğum) komplikasyonları, riskleri

Bu durum normalde doğum kanalına başı ile giren bebeğin anormal olarak kalçası veya bacaklarıyla girmesidir. Yani normalde anne karnında bebeğin başı aşağıda olması gerekirken poposu aşağıda ise buna makat geliş (makat prezentasyon) denir. Gebeliğin ilk aylarında ve orta aylarında ters durduğu görülen bebekler çoğunlukla son aya kadar döner ve düz pozisyona gelirler. Makat geliş, doğum zamanı yaklaşmış gebelerin %3-4`ünde gözlenir.

Sebepleri, risk faktörleri:
– Prematürite en önemli risk faktörüdür.
– Polar plasentasyon (Plasenta previa veya fundusta yerleşim)
– Oligohidramnios
– Polihidramnios
– Miyotonik distrofi
– Konjenital anomaliler (Hidrosefali, anensefali)
– Kromozomal anomaliler (Trizomi 21, 28, 13)
– İkiz, üçüz gebelik
– Grand multiparite (5’ten fazla doğum yapmış olmak)
– Daha önce makat doğum yapmış olmak
– Uterin anomaliler
– Pelvik tümörler

makat geliş, makat prezentasyon
Resmi büyütmek için üzerine tıklayın

Makat gelişinin kalça ve ayak durumuna göre 3 tipi vardır: Saf makat=en çok görülen tiptir , tam makat, ayak geliş.

Doğumdan önce yapılan ultrasonlarda bu durum anlaşılabilir. Eskiden makat geliş izlenen bebekleri doğumdan önce baş aşağı çevirmek için “eksternal sefalik versiyon” denen yöntem uygulanırmış fakat günümüzde uygulanmamaktadır çünkü bebeğe zarar verme riski çok fazladır.
Makat geliş olan gebelikler çeşitli kriterler göre normal yada vajinal yoldan doğurtulabilmektedirler. Her zaman aşağıdaki kriterler yeterli olmayabilir, her doğumda olduğu gibi annenin muayenesi ve ultrason değerlendirmesi kararı belirler. Günümüzde makat geliş saptanan bebekler çoğunlukla sezaryenle doğurtulmaktadır, bazen risk saptanmadığında özellikle daha önce doğum yapmış bayanlarda normal doğum yaptırılmaktadır.

Normal (vaginal) doğum şu durumlarda önerilmektedir:
Saf makat tipinde, 34 haftanın üstünde olanlar gebelikler, tahmini doğum ağırlığı 2000-3500gram arasında ise, bebeğe ait doğumsal hastalık yok ise, doğum eylemi ilerlemiş ise, anne pelvisi dar değilse.

Makat doğumlarda Pinard manevrası, Mauriceau manevrası, Modifiye Praque manevrası gibi çeşitli manevralar uygulanabilmektedir.

Sezaryen şu durumlarda önerilir:
Tam makat gelişi, ayak geliş, erken doğum, iri bebek, ciddi IUGR, başın hiperekstansiyonda olması, pelvik darlık

Makat doğumun (ters doğum) komplikasyonları, riskleri:
Bebeğin ters durması halinde normal gebeliklere göre artan bazı riskler ve tehlikeler aşağıda sıralanmıştır, bu tehlikeler makat gelen yani ters olarak doğan bebeklerin hepsinde gerçekleşmez sadece risk artışı söz konusudur.
– Kordon sarkması
– Zor doğum (Distosi)
– Sezaryen oranında artma
– Doğum kanalında laserasyon
– Uterin atoni
– Fetusta humerus, klavikula, femur kırığı
– Brakial pleksus yaralanması
– Fetusta testis hasarı, beyin hasarı, intrakranial kanama, asfiksi

Gebelikte bebeğin ters durması nasıl anlaşılır?
Anne adayının kendisinin bunu anlaması mümkün değildir. Bebeğin makatı mı kafsı mı aşağıda anlamak için ultrason yapılması yeterlidir. Ultrason muayenesi kadar net bilgi vermese de elle alttan muayene ile de anlaşılabilir bazen.

Leave a Reply